KE-Jetronic

  • KE-Jetronic,  Warsztat

    Zasilania paliwem

    2. zasilania paliwem 2.1. Działanie obwodu zasilania paliwem Do obwodu zasilania paliwem należą: elektrycz­na pompa paliwa, akumulator paliwa, filtr paliwa, regulator ciśnienia oraz wtryskiwacze – w liczbie równej liczbie cylindrów silnika. W układzie KE w znacznym stopniu…

  • KE-Jetronic,  Warsztat

    Wprowadzenie

    1. Wprowadzenie U kład wtryskowy KE-Jetronic powstał w wy­niku wyposażenia mechaniczno-hydrau-licznego układu wtryskowego K-Jetronic w elektroniczne urządzenie sterujące wraz z nie­zbędnymi elementami dodatkowymi. Układ jest przystosowany do współpracy z sondą lambda oraz katalizatorem. Skrót KE wprowadzony przez…