Warsztat,  Zestawienie usterek MB z silnikami diesla

Zestawienie usterek ukadu chłodzenia

Objawy

Przyczyny

SILNIK PRZEGRZEWA SIĘ

 • Niski poziom płynu chłodzącego.
 • Uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego.
 • Termostat nie otwiera się.
 • Uszkodzony lub niewłałciwie naprężony pasek klinowy pompy płynu chłodzącego.
 • Uszkodzony zespół sprzęgła wentylatora.
 • Kamieñ kotłowy osadzony wewnątrz rdzenia chłodnicy.
 • Zanieczyszczone (np. owadami) żeberka chłodnicy.
 • Zanieczyszczenia w przewodach układu chłodzenia.
 • Uszkodzona uszczelka pod głowicą.
 • Pęknięta głowica lub blok silnika.
 • Złamane lub pęknięte łopatki wentylatora.
 • Zawór w korku chłodnicy nie utrzymuje prawidłowego ciłnienia. Wykonać sprawdzenie ciłnienia otwarcia zaworu w warsztacie.
 • Nieprawidłowa prędkołć biegu jałowego.
 • Uszkodzenie pompy płynu chłodzącego.
Silnik nie osiąga włałciwej temperatury pracy
 • Termostat zawieszony w pozycji “otwarty”.
 • Nie włożony lub włożony niewłałciwą stroną termostat.
 • Niedokładny lub uszkodzony wska¼nik temperatury.
Silnik wolno się nagrzewa
 • Termostat cały czas otwarty.
 • Sprzęgło wentylatora nie rozłącza się.
Niski poziom płynu chłodzącego.
 • Uszkodzone lub nieszczelne przewody.
 • Nieszczelna pompa wody.
 • Wyciek płynu przez uszczelkę obudowy termostatu.
 • Uszkodzona uszczelka pod głowicą.
 • Nieszczelna chłodnica.
 • Uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego lub niewłałciwie ustawiony.
 • Uszkodzony korek chłodnicy. Pęknięta głowica lub blok silnika.
 • Nieszczelne kroki w kadłubie silnika.
 • Zbyt dużo płynu w układzie.
 • Odparowywanie płynu chłodzącego wskutek przegrzewania silnika.
 • Wewnętrzne lub zewnętrzne nieszczelnołci w układzie chłodzenia.
Zewnętrzny wyciek płynu chłodzącego.
 • Zestarzałe lub uszkodzone przewody elastyczne albo poluzowane zaciski. Wymienić przewody elastyczne i/lub dokręcić zaciski na połączeniach przewodów.
 • Uszkodzone uszczelki pompy płynu chłodzącego. W takim przypadku z otworu odpływowego korpusu pompy płynu chłodzącego będzie kapać woda.
 • Nieszczelnołć rdzenia chłodnicy lub zbiornika opadowego. Będzie to wymagać wykonania naprawy chłodnicy w specjalistycznym warsztacie.
 • Nieszczelne korki spustowe płynu chłodzącego z silnika lub załlepki płaszcza wodnego.
Wewnętrzny wyciek płynu chłodzącego.

Uwaga: Wewnętrzne wycieki płynu chłodzącego można zwykle wykryć sprawdzając olej. Sprawdzić miarkę oleju oraz wnętrze pokrywy zaworów pod względem obecnołci wody i konsystencji oleju podobnej do emulsji.

 • Nieszczelna uszczelka głowicy cylindrów. Wykonać próbę ciłnieniową układu chłodzenia.
 • Pęknięcie cylindra lub głowicy cylindrów. Rozłożyć silnik na częłci i sprawdzić.
 • Poluzowane łruby głowicy cylindrów.
Słaba cyrkulacja płynu chłodzącego.
 • Pompa płynu chłodzącego nie działa. W celu szybkiego sprawdzenia działania pompy należy zacisnąć ręką górny przewód elastyczny chłodnicy podczas pracy silnika na biegu jałowym. Jełli pompa działa prawidłowo, wtedy po zwolnieniu zacisku wyczuwa się gwałtowny wzrost ciłnienia płynu chłodzącego.
 • Ograniczenia przepływu w układzie chłodzenia. Opróżnić, przepłukać i ponownie napełnić układ. W razie potrzeby wymontować chłodnicę i przepłukać ją w kierunku przeciwnym do normalnej cyrkulacji.
 • Uszkodzony lub niewłałciwie naprężony pasek klinowy pompy płynu chłodzącego.
 • Zakleszczenie termostatu.
 • W przypadku uszkodzenia łożysk wałka pompy, od przodu silnika podczas jego pracy może dobiegać gwiżdżący d¼więk. Zużycie wałka można wyczuć poruszając kołem pasowym pompy w górę i w dół. Jeżeli podobny d¼więk pojawia się przy przyspieszaniu lub po przejechaniu kałuży, należy sprawdzić napięcie paska klinowego.