Warsztat,  Zestawienie usterek MB z silnikami diesla

Zestawienie usterek silnika

SILNIK NIE DAJE SIĘ URUCHOMIĆ

Objawy

Przyczyny

Silnik nie obraca się po włączaniu rozrusznika

 • Rozładowany akumulator (naładować lub użyć dodatkowego akumulatora do próbnego rozruchu)
 • Zaciski akumulatora poluzowane lub skorodowane
 • Wadliwe połączenie akumulatora z nadwoziem
 • Przewód masowy silnika poluzowany lub przerwany
 • Przewody rozrusznika lub wyłącznika elektromagnetycznego poluzowane lub przerwane. Sprawdzić wszystkie przewody elektryczne i połączenia przy akumulatorze, elektromagnesie rozrusznika i wyłączniku zapłonu
 • Automatyczna skrzynia biegów nie jest ustawiona w położeniu “Park” lub sprzęgło nie zostało całkowicie wciśnięte.
 • Poważne mechaniczne uszkodzenie (zatarcie silnika)
 • Wewnętrzna usterka rozrusznika lub wyłącznika elektromagnetycznego
 • Wałek zębaty silnika rozrusznika zakleszczony w zębach koła zamachowego. Jeżli pojazd jest wyposażony w mechaniczną skrzynię biegów, włączyć bieg i rozkołysać pojazd w celu obrócenia silnika. Przy najbliższej okazji wymontować rozrusznik i sprawdzić wałek zębaty oraz wieniec koła zamachowego.
 • Uszkodzony zamek kierownicy i/lub wyłącznik zapłonu (stacyjka)

Rozrusznik obraca silnik powoli

 • Częściowo rozładowany akumulator (naładować lub użyć dodatkowego akumulatora)
 • Zaciski akumulatora poluzowane lub skorodowane
 • Wadliwe połączenie akumulatora z masą
 • Poluzowany przewód masowy silnika
 • Poluzowane przewody rozrusznika
 • Wewnętrzna usterka rozrusznika
Rozrusznik obraca się, nie obracając silnika
 • Uszkodzone sprzęgło rozrusznika
 • Zniszczone lub zużyte zęby koła zamachowego
 • Poluzowane żruby mocujące rozrusznik Silnik obraca się normalnie, ale nie uruchamia się
 • Brak paliwa w zbiorniku
 • Nieprawidłowe ustawienie początku wtrysku.
 • Awaria pompy wtryskowej paliwa
 • Niedostateczne ciżnienie sprężania
 • Poważne uszkodzenie mechaniczne (np. napędu wałka rozrządu)
 • Uszkodzone podgrzewacze
 • Przerwane, poluzowane lub rozłączone przewody elektryczne podgrzewaczy
 • Poluzowane lub nieszczelne przewody wtryskowe paliwa
 • Zanieczyszczone paliwo

Trudności z uruchomieniem zimnego silnika

 • Akumulator rozładowany lub czężciowo wyładowany
 • Poluzowane lub uszkodzone przewody elektryczne podgrzewaczy
 • Nieprawidłowe ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa
 • Nieszczelne przewody wtryskowe paliwa
 • Nieszczelny wtryskiwacz
Trudnożci z uruchomieniem ciepłego silnika
 • Zatkany filtr powietrza
 • Paliwo nie dopływa do wtryskiwaczy
 • Zatkane dysze wtryskiwaczy
 • Nieszczelny przewód wtryskowy paliwa
 • Hałaśliwe, nierównomierne zazębianie silnika rozrusznika, zużyte lub wyłamane zęby wałka zębatego rozrusznika lub koła zamachowego Zdjąć pokrywę z tyłu silnika (jeżli występuje) i dokonać przeglądu
 • Poluzowane lub brakujące żruby mocujące silnik rozrusznika
Silnik zapala i zaraz gażnie
 • Zbyt mała dawka paliwa dopływająca do wtryskiwaczy
 • Zbyt niskie obroty biegu jałowego
 • Zapowietrzone przewody wtryskowe paliwa
 • Zapowietrzające się wtryskiwacze (wymienić)
 • Zanieczyszczone paliwo
Silnik zatrzymuje się nagle
 • Pusty zbiornik paliwa
 • Nieprawidłowa regulacja obrotów biegu jałowego
 • Zatkany filtr paliwa i/lub występowanie wody i zanieczyszczeń w układzie paliwowym
 • Nieprawidłowe ustawienie luzu zaworów
 • Awaria pompy wtryskowej paliwa
 • Nieszczelność przewodu wtryskowego paliwa
 • Nieszczelny wtryskiwacz.
 • Układ zapowietrza się przez wtryskiwacz

 

Silnik przerywa i gażnie lub traci moc Usterka w układzie paliwowym:

 • Pusty zbiornik paliwa
 • Uszkodzona pompa zasilająca lub zabrudzony filtr
 • Zabrudzony odpowietrznik wlewu zbiornika paliwa (podczas odkręcenia korka słychać zasysanie powietrza do zbiornika)
 • Awaria zespołu regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa
 • Nieprawidłowe ustawienie początku wtrysku paliwa


Inna usterka:

 • Zakleszczenie hamulców
 • Niewłaściwy poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów
 • Ślizganie sprzęgła
 • Awaria turbosprężarki
Silnik gażnie – inne przyczyny
  • Przegrzanie silnika
  • Poważne uszkodzenie mechaniczne (np. napędu wałka rozrządu)
PRZERWY W ZAP£ONIE
Silnik pracuje nierówno na biegu jałowym
 • Zatkany wtryskiwacz
 • Uszkodzona uszczelka pod głowicą
 • Zużyte krzywki wałka rozrządu
 • Niewłaściwe luzy zaworowe
 • Niewłaściwa regulacja dawki paliwa
 • Nierówne ciśnienie sprężania w cylindrach
 • Wypalony zawór lub gniazdo
 • Wyciągnięty łańcuch rozrządu
 • Awaria pompy wtryskowej lub urządzenia regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku
 • Zanieczyszczone paliwo
Silnik dławi się przy zwiększaniu obrotów
 • Nieprawidłowe ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa
 • Zatkany filtr paliwa; wymienić filtr
 • Awaria w układzie wtryskowym
BRAK MOCY LUB NISKIE CIśNIENIE SPRĘŻANIA
Usterka mechaniczna
 • Wypalone zawory
 • Zawory nie chcą się otwierać lub zamykać
 • Słabe lub pęknięte sprężyny zaworów
 • Zużyte prowadnice lub trzonki zaworów
 • Zużyte tłoki i pierścienie
SILNIK PRZEGRZEWA SIĘ
Lampka ładowania żwieci się Luźny lub zerwany pasek napędowy alternatora – naprężyć lub wymienić
Lampka ładowania nie żwieci się
 • Uszkodzony termostat
 • Niski poziom oleju w silniku
 • Zakleszczone hamulce
 • Niewłaściwie ustawiony początek wtrysku lub źle działające regulatory wyprzedzenia wtrysku
 • Zbyt uboga mieszanka
 • Jazda z przyczepą przy temperaturze powietrza powyżej 35 °C
NISKIE CIŚNIENIE OLEJU W SILNIKU
Niskie wskazania miernika lub zapalona lampka ostrzegawcza przy pracującym silniku
 • Niski poziom oleju lub niewłażciwy (o zbyt małej gęstożci) olej
 • Przegrzanie silnika
 • Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
 • Zagnieciony przewód czujnika ciśnienia oleju
 • Zatkany filtr oleju lub uszkodzony zawór przelewowy
 • Zatkany smok pompy olejowej
 • Uszkodzona uszczelka pompy oleju
 • Zużyta pompa olejowa lub poluzowana rurka zasysająca
 • Zużyte panewki główne lub panewki korbowodowe
 • Zbyt niskie obroty biegu jałowego
 • Nieszczelność przewodu wskaźnika ciżnienia oleju
 • Słabo dokręcona lub poluzowana śruba mocująca koło pasowe wału korbowego

 

Uwaga:

Niskie ciśnienie oleju w silnikach po dużym przebiegu, przy małej prędkożci (na obrotach biegu jałowego) nie musi być powodem do zmartwienia. Nagły spadek ciśnienia przy dużej prędkości obrotowej jest znacznie poważniejszym problemem. W każdym przypadku, zanim uzna się silnik za uszkodzony, należy wkręcić manometr mechaniczny i sprawdzić rzeczywiste ciśnienie oleju. Po osiągnięciu przez silnik temperatury pracy ciżnienie oleju na biegu jałowym może spaść do 0,3 bara bez niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika. Jednak po zwiększeniu obrotów silnika ciśnienie powinno natychmiast wzrosnąć.

INNE USTERKI SILNIKA
Silnik pracuje mimo wyłączenia zapłonu
 • Awaria elektromagnesu odcinającego w układzie paliwowym.
 • Wyłączyć silnik naciskając dźwignię “Stop” w komorze silnikowej
Silnik przyspiesza mimo utrzymywania pedału przyspieszenia w stałym położeniu
 • Awaria regulatora odżrodkowego pompy wtryskowej
Gwizdanie lub stukanie silnika podczas przyżpieszania lub jazdy pod górę
 • Nieodpowiedni gatunek paliwa.
 • Napełnić zbiornik paliwem odpowiedniego gatunku
 • Konieczność wykonania regulacji pompy wtryskowej
Plamy oleju pod silnikiem
 • Nieszczelnożć uszczelki miski olejowej i/lub uszczelki korka spustowego oleju; sprawdzić i wymienić w razie potrzeby
 • Nieszczelność uszczelki pokrywy zaworów z przodu lub z tyłu silnika
 • Nieszczelność przednich lub tylnych uszczelniaczy olejowych wału korbowego
 • Nieszczelność obudowy filtru oleju
 • Nieszczelność chłodnicy oleju lub jej przewodów
 • Nieszczelność czujnika ciśnienia oleju
 • Nieszczelność olejowego przewodu zasilającego lub powrotnego turbosprężarki
STUKI W SILNIKU
Miarowe stukanie lub klepanie słyszalne najwyraźniej na wolnych obrotach
 • Niewłaściwe luzy zaworowe (częstotliwość proporcjonalna do obrotów silnika). Zwiększenie obrotów silnika powoduje przejście klepania w równomierny hałas mechaniczny.
 • Zużyty mechanizm napędu zaworów. Pęknięta sprężyna zaworowa powoduje metaliczny stuk o częstotliwości mniejszej o połowę od obrotów wału korbowego.
 • Zużyty łańcuch rozrządu. Szeleszczący hałas zanikający po zwiększeniu prędkożci obrotowej silnika.
 • Pęknięty pierścień tłokowy (stuk o matowym szeleszczą-cym odgłosie słyszalny tylko przy małej prędkości obrotowej silnika).
Głuche uderzenia
 • Zużyte panewki korbowodowe (regularne głuche stukanie, które może zmniejszyć się po dodaniu gazu). Najbardziej słyszalne jest przy gwałtownych zmianach prędkożci obrotowej silnika. Częstotliwość proporcjonalna do obrotów wału korbowego.
 • Zużyte panewki główne (głuche pojedyncze uderzenia nasilające się podczas zmiany obciążenia i prędkości obrotowej silnika)
 • Stuk tłoka (najbardziej zauważalny przy zimnym silniku i niskiej prędkości obrotowej) Luz sworznia tłokowego słychać jako metaliczne stukanie proporcjonalne do obrotów wału korbowego. Stuk jest słyszalny przy prędkości obrotowej biegu jałowego. Po zwiększeniu prędkości obrotowej zwykle zanika.
Głucha, przytłumiona i nieregularna praca silnika
 • Nie pali jeden z cylindrów.
 • Sprawdzić wtryskiwacz lub ciśnienie sprężania.
NADMIERNE ZU¯YCIE OLEJU
 • Zużyte tłoki i ścianki cylindra
 • Zużyte prowadnice lub uszczelki prowadnic zaworowych
 • Wyciek oleju przez uszczelki:
  • olej na pokrywie zaworów – uszkodzona uszczelka korka
  • olej na ściance miski olejowej za kołem zamachowym świadczy o uszkodzeniu tylnego uszczelniacza wału korbowego.
  • olej na pokrywie łańcucha rozrządu i na wewnętrznej stronie koła pasowego – uszkodzony przedni uszczelniacz wału korbowego.
INNE OBJAWY
 • Hałasy spowodowane uszkodzeniem łożysk alternatora lub prądnicy oraz wentylatora zanikają po zdjęciu paska klinowego.
 • Nadmierna ilość spalin wydobywająca się po zdjęciu korka wlewu oleju świadczy o uszkodzeniu pierścieni tłokowych i przedmuchach do skrzyni korbowej.
 • Zgrzyty towarzyszące włączaniu rozrusznika świadczą o uszkodzeniu sprzęgła zębatego rozrusznika (bendixu) lub zębów wieńca koła zamachowego.
 • Stukot wyłącznika elektromagnetycznego podczas włączania rozrusznika świadczy o rozładowaniu akumulatora lub o uszkodzeniu cewek wyłącznika.