Warsztat,  Zestawienie usterek MB z silnikami diesla

Zestawienie usterek układu zasilania

Objawy

Przyczyny

Silnik nie daje się uruchomić.

 • Brak paliwa w zbiorniku.
 • Zbyt mała prędkość obrotowa podczas rozruchu. Sprawdzić, czy olej smarujący jest o właściwej gęstości, następnie stan akumulatora, rozrusznika i złącz elektrycznych.
 • Zapowietrzony układ paliwowy.
 • Zanieczyszczone paliwo.
 • Nieszczelne lub załamane przewody paliwowe niskiego ciśnienia, zatkane przewody powrotne.
 • Nieprawidłowa kolejność zapłonu.
 • Nieszczelne przewody lub złącza przewodów wtryskowych.
 • Niewłaściwe działanie pomocniczych urządzeñ rozruchowych.
 • Uszkodzona pompa wtryskowa. Sprawdzić pompę. Jeżeli uszkodzenia nie można naprawić, wymontować pompę i oddać ją do warsztatu specjalistycznego.
 • Uszkodzone wtryskiwacze.
 • Zbyt niskie ciśnienie sprężania.
 • Nieprawidłowy kąt wyprzedzenia wtrysku.
Nadmierne dymienie silnika
 • Uszkodzona pompa.
 • Uszkodzone wtryskiwacze.
 • Zbyt niskie ciśnienie sprężania.
 • Nieprawidłowy kąt wyprzedzenia wtrysku.
Nierównomierna praca silnika, “wypadanie zapłonów”
 • Zagnieciony przewód wtryskowy.
 • Zapowietrzenie układu paliwowego.
 • Uszkodzona pompa wtryskowa.
 • Wadliwe wtryskiwacze.
 • Zbyt niskie ciśnienie sprężania.
 • Nieprawidłowa kolejność zapłonów.
 • Nieszczelne przewody wtryskowe.
Zmniejszenie mocy silnika i nadmierne zużycie paliwa.
 • Nieprawidłowe odpowietrzenie zbiornika paliwa.
 • Nieszczelny przewód paliwowy niskiego ciśnienia.
 • Niewłaściwa maksymalna prędkość obrotowa.
 • Nieprawidłowe działanie układu dźwigni pedału gazu. Sprawdzić, czy dźwignia sterująca na pompie daje się przestawić od zderzaka do zderzaka.
 • Nieprawidłowe zamocowanie pompy wtryskowej.
 • Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej.
 • Zbyt mała ilość paliwa.
 • Sprawdzić, czy wylot spalin nie jest dławiony.
 • Nieprawidłowy kąt wyprzedzenia wtrysku.
 • Zatkany przewód powrotny.
 • Zbyt niskie ciśnienie sprężania.
 • Wadliwe wtryskiwacze.
 • Nieprawidłowa kolejność zapłonu.
 • Nieszczelne przewody wysokiego ciśnienia.
 • Zbyt niskie ciśnienie w oponach lub niewłaściwy rozmiar opon.
Nieprawidłowa prędkość obrotowa biegu jałowego i maksymalna prędkość obrotowa.
 • Niewłaściwa prędkość obrotowa biegu jałowego.
 • Zapowietrzenie układu paliwowego.
 • Zbyt mała ilość paliwa.
 • Zatkany przewód powrotny.
 • Zbyt niskie ciśnienie sprężania.
 • Wadliwe działanie wtryskiwaczy.
 • Nieszczelne przewody wtryskowe.
 • Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej.
Wystąpienie wycieku paliwa i/lub zapachu oparów paliwa.
 • Nieszczelność przewodu paliwowego zasilania lub odpowi-trzenia.
 • Zbiornik przepełniony.
 • Napełniać tylko do momentu automatycznego wyłączenia dystrybutora.
 • Wydobywanie się oparów paliwa z nieszczelnych przewodów układu.
 • Nadmierne zużycie wewnętrznych części lub nieprawidłowa regulacja układu wtrysku paliwa.
 • Poluzowane lub nieszczelne przewody wtryskowe paliwa.
 • Nieszczelność pompy wtryskowej paliwa..