Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Wymiana uszczelek trzonów zaworowych

Wymiana uszczelek trzonów zaworowych

Wysokie zużycie oleju może być spowodowane nieszczelnością zaworów. Uszczelki trzonów można zdjąć bez demontażu głowicy cylindrów. Rozebranie głowicy cylindrów pociąga za sobą konieczność wymiany uszczelek trzonów zaworów. Również po dłuższym przebiegu uszczelki te należy wymienić.
Uwaga: Nie pomylić miejsc montażu poszczególnych elementów rozrządu zaworów.
Uwaga: W układach rozrządu zaworów w silnikach o podwyższonej mocy (200D od 2.79, 240D od 8.78, 3000 od 9,79) zastosowane zostały elementy o zwiększonej wytrzymałości, np. dźwignie zaworowe, nakrętki kołpakowe, sprężyny zaworów. W zasadzie części o zwiększonej wytrzymałości mogą być montowane również we wcześniejszych silnikach, natomiast części przeznaczonych dla silników starszej generacji nie wolno montować w silnikach o podwyższonej mocy.

Demontaż

Uwaga:
Przy demontażu sprężyn zaworowych dany tłok musi znajdować się w ZZP zapłonu, gdyż inaczej zawór może wpaść do cylindra. Ponieważ przy demontażu dźwigni zaworowej tłok pierwszego cylindra znajdował się już w ZZP zapłonu, celowe jest rozpoczęcie demontażu sprężyn od tego cylindra. Przy silniku 4-cylindrowym tłok czwartego cylindra znajduje się również w ZZP zapłonu, tak więc i tu można wyjąć uszczelki trzonów zaworów bez dalszego obracania. Dla zdjęcia uszczelek z trzonów zaworów drugiego i trzeciego cylindra należy, po zdjęciu nakrętek kołpakowych, obrócić wał korbowy o 1/2 obrotu. Przy silniku 5-cylindrowym uszczelki trzonów zaworów zdejmuje się i zakłada w kolejności zapłonu, przy czym tłok danego cylindra musi znajdować się w ZZP , gdyż inaczej zawór może wpaść do cylindra. Ponieważ przy demontażu dźwigni zaworowej tłok pierwszego cylindra znajdował się już w ZZP zapłonu, celowe jest rozpoczęcie demontażu sprężyn od tego cylindra. Przy silniku 4-cylindrowym tłok czwartego cylindra znajduje się również w ZZP zapłonu, tak więc i tu można wyjąć uszczelki trzonów zaworów bez dalszego obracania. Dla zdjęcia uszczelek z trzonów zaworów drugiego i trzeciego cylindra należy, po zdjęciu nakrętek kołpakowych, obrócić wał korbowy o 1/2 obrotu. Przy silniku 5-cylindrowym uszczelki trzonów zaworów zdejmuje się i zakłada w kolejności zapłonu, przy czym tłok danego cylindra musi znajdować się w ZZP

Kluczem ustalającym (np. HAZET 2769-3) przy-trzymać miseczkę sprężyny zaworu. W tym celu założyć klucz ustalający na miseczkę sprężyny zaworu i podeprzeć klamrą sprężynową klucza.

64 – Sprężyna zaworu 66 – Uszczelka trzonu zaworu
69 – Kapsułka obrotowa 70 – Zawór
33 – Prowadnica zaworu 62 – Miseczka sprężyny zaworu
63 – Nakrętka kołpakowa 63a – Przeciwnakrętka
A – Głowica cylindrów
 • Nakrętkę kołpakową -63- odkręcić kluczem do ustawiania zaworów (np. HAZET 2769), przytrzymując jednocześnie przeciwnakrętkę -63a- drugim, takim samym kluczem.
 • Okręcić przeciwnakrętkę -63a-.
 • Wyjąć miseczkę sprężyny zaworu i sprężynę.
 • W taki sam sposób wyjąć drugą sprężynę zaworu tego samego cylindra,

Uwaga:
Przy silnikach o podwyższonej mocy zaleca się wymienić kapsułki obrotowe (mechanizm obracania zaworu) i sprawdzić napięcie sprężyny. W warsztacie napięcie sprężyny bada się przy pomocy hydraulicznego dynamometru sprężynowego. Sprężynę kładzie się na dynamometrze i ściska prasą na określoną długość. Siłę sprężyny odczytuje się wprost z dynamometru w niutonach (10 N = ca 1 kp) albo w kilogramach w zależności od wyskakiwania przyrządu.

Kolor oznakowania sprężyny zaworu żółty-żółty fioletowy-żółty zielony-zielony fiolet owy-zielony
Numer sprężyny 6150530120* 1800530620
Długość sprężyny przed ściśnięciem 51,2 mm 50,5 mm
Długość sprężyny po ściśnięciu 28.0 mm 29,9 mm
Sita nowej sprężyny 589 N 463-530 N
Wartość graniczna 530 N 417 N
* Sprężyny zaworów dla silników o podwyższonej mocy mogą być stosowane także w dotychczasowych silnikach.
 • Uszczelki trzonów zaworów -66- podważyć wąskim śrubokrętem lub wyjąć cęgami.
  Uwaga: Nie uszkodzić przy tym trzona zaworu i prowadnicy.

Montaż

 • W razie potrzeby wymienić kapsułkę obrotową.

Uwaga:
Do trzonów zaworów silników o podwyższonej mocy stosowane są uszczelki -D- o zmniejszonej wysokości (H == 13,00 mm) w porównaniu do dotychczasowych (H = 13,7 mm). Jednocześnie warga uszczelniająca olejowa została nieco obniżona. Uszczelki nowego typu -D- mogą być stosowane również w dotychczasowych silnikach, natomiast uszczelek -C- nie wolno zakładać do zaworów silników o podwyższonej mocy.

 • Na trzon zaworu nasunąć tuleję montażową, naoliwić nową uszczelkę i trzpieñ monterski wcisnąć na trzon zaworu. Uwaga: Nie zakładać uszczelki bez tulei montażowej, gdyż można ją uszkodzić gwintem trzona zaworu. Ewentualnie można gwint okleić taśmą przylepną.
 • W taki sam sposób założyć drugą uszczelkę.
 • Wstawić sprężyny zaworów zagęszczonym uzwojeniem w kierunku głowicy cylindrów, oznakowaniami do góry,
 • Miseczki sprężyn zaworów założyć tak, by nosek miseczki sprężyny -strzałka po lewej- wchodził w rowek na trzonie zaworu.
 • Silnik 4-cylindrowy: Kołem pasowym wału korbowego obrócić silnik o 180′ kąta korby (1/2 obrotu). W tym położeniu silnika można wymienić uszczelki trzonów zaworów drugiego i trzeciego cylindra.
 • Silnik 5-cylindrowy: Kołem pasowym wału korbowego obracać silnikiem aż do ustawienia następnego tłoka w ZZP. W tym celu obrócić wał korbowy o 144″ (2/5 obrotu). Każde następne obrócenie wału o 2/5 obrotu ustawia kolejność zapłonu; 1 -2-4-5-3. Tłok znajduje się w ZZP wtedy, gdy obydwa zawory danego cylindra są zamknięte, a więc koñcówki krzywek skierowane są w przeciwnym do dźwigni zaworowych.
 • Zamontować dźwignie zaworowe, patrz str. 29.
 • Ustawić luzy zaworów.