Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Demontaż i montaż zaworu

Demontaż i montaż zaworu

Demontaż

Uwaga: Nadające się do ponownego użytku części odkładać tak, by nie pomylić ich miejsc montażowych.

 • Wymontować głowicę cylindrów i tak ułożyć na podkładce drewnianej, by zawory mogły być podparte od dołu
 • Wymontować uszczelki trzonów zaworów
 • Przechylić głowicę cylindrów na bok i wyciągnąć zawory z prowadnic.
 • Oczyścić zawory.

 • Wymienić uszkodzone zawory (przepalony grzybek, za mała wysokość -h- grzybka, zużyty lub porowkowany trzon zaworu -a-.
Wysokość -h- grzybka zaworu
Wysokość -h- Zawór ssący Zawór wydechowy
Nowego grzybka 2,34 mm 2,01 mm
Dopuszczalna granica zużycia 1,50 mm 1,50 mm

 • W warsztacie można zbadać liniowość trzona zaworu i poprawić kąt gniazda. Maksymalne bicie; 0,03 mm.

Montaż

Przed montażem sprawdzić prowadnice zaworów i ewentualnie doszlifować gniazda,

 • Trzon i prowadnicę zaworu posmarować delikatnie olejem silnikowym i wstawić zawór.
 • Założyć nową uszczelkę na trzon zaworu.
 • Wstawić sprężynę zaworu.
 • Zamontować wszystkie pozostałe zawory.
 • Zamontować głowicę cylindrów

Sprawdzenie prowadnic zaworów

Przy remoncie głowic cylindrowych z nieszczelnymi zaworami oprócz obróbki względnie wymiany zaworów i gniazd należy również sprawdzić stan prowadnic, szczególnie w przypadku silników po dłuższym przebiegu. Zużyte prowadnice nie zapewniają równomiernego osiadania zaworu w gnie¼dzie i powodują wysokie zużycie oleju. Nadmiernie zużyte prowadnice należy koniecznie wymienić (warsztat).

 • Wymontować zawór.
 • Szczotką o 0 ca 20 mm oczyścić prowadnicę zaworu -23-, patrz…
 • Zawór wprowadzić od strony komory spalania do prowadnicy i przez poruszanie zaworem w jedną i w drugą stronę sprawdzić luz boczny w pro-wadnicy.
 • W razie stwierdzenia wyra¼nego luzu wymienić prowadnice (warsztat).

Obróbka gniazda zaworu w głowicy cylindra

Gniazda zaworów ze stadami zużycia lub przepalenia mogą być poddane obróbce pod warunkiem, że zachowany zostanie kąt korekcyjny i szerokość przylgi. W przeciwnym razie głowicę cylindrów należy wymienić. Do wymiany pierścieni gniazd wystarczą zwykłe narzędzia warsztatowe. Przetoczenie gniazda zaworu wymaga specjalnego przyrządu. Najlepiej zlecić te prace do wykonania w warsztacie.

Wymiary zaworu Wlot Wydech
Szerokość -b- 1,3-1.6 mm 2,5-2,9 mm
Kat gniazda
Zaworu 30′
Kat korekcyjny górny 60′
Dopuszczalne bicie gniazda zaworu 0,03 mm

Przy nowych zaworach i nowych gniazdach minimalny odstęp musi wynosić +0,03 do -0,43 mm na wlocie i -0,38 do -0,8 mm na wylocie. Przy obrobionych gniazdach zaworu i nowych zaworach maksymalny odstęp -a- musi wynosić -1,5 mm zarówno dla zaworów wlotowych jak t wydechowych.