Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Demontaż i montaż dźwigni zaworowych ze wspornikami łożyskowymi

Demontaż i montaż dźwigni zaworowych ze wspornikami łożyskowymi

Uwaga:
Nie pomylić miejsc montażu poszczególnych części rozrządu; przygotować odpowiednie miejsce do odkładania części.

Uwaga:
Są dwa typy dźwigni. Dźwignia -A- z chromowaną na twardo bieżnią montowana jest przy silnikach z wałem rozrządu o numerze identyfikacyjnym 00 lub 02. Przy wszystkich innych silnikach stosowane są dźwignie zaworowe typu -B- -strzałka- o nalutowanej powłoce ze stopu twardego. Silniki te mają utwardzony wał rozrządu.
Niedopuszczalne jest przemienne stosowanie dźwigni. Dźwigni nią można montować w przypadku wału rozrządu 00 lub 02. Dźwignie zaworowe typu -A- mogą być montowane tylko w silnikach z wałami 00 i 02. Zastosowanie dźwigni zaworowej nieodpowiedniej dla danego wału rozrządu lub odwrotnie powoduje uszkodzenie dźwigni lub wału. W przypadku uszkodzonych dźwigni zaworowych wystarczy czasami wymiana tulei łożyska. W razie braku takiej tulei należy dźwignię wymienić.
W razie wymiany wszystkich dźwigni zaworowych konieczna jest również wymiana wału rozrządu. Przy dźwigniach z powłoką ze stopu twardego – typ -B- wystarczy wymienić tylko tę dźwignię, która jest uszkodzona. W przypadku, uszkodzonych dźwigni zaworowych typu -A- należy wymienić wszystkie dźwignie zaworowe na dźwignie z powłoką ze stopu twardego z jednoczesną wymianą wału rozrządu na utwardzony. Patrz również “Demontaż wału rozrządu”. zobacz…

Demontaż

 • Odłączyć od akumulatora przewód do “masy”.
 • Okręcić głowicę cylindrów. Jeśli wyposażony jest w zawór przełączający odłączyć przewody podciśnieniowe i oznaczyć je taśmą, by uniknąć pomyłki przy montażu.
 • W razie potrzeby cofnąć wzdłużny wałek regulacyjny i wyjąć z uchwytu. Odkręcić uchwyt cięgła biegu jałowego i wycisnąć linkę cięgłową z tulejką z tworzywa sztucznego.
 • Odczepić wszystkie drążki regulacyjne.

  • Wał rozrządu ustawić tak, by odciążyć dźwignie zaworowe (koñce krzywek -1- mają być ustawione przeciwnie do dźwigni zaworowych -2-).
  • W tym celu skrzynię biegów ustawić w położeniu biegu jałowego, dociągnąć hamulec postojowy. Klucz nasadowy założyć na centralną śrubę koła pasowego wału korbowego i obrócić wał korbowy w kierunku silnika, tj. zgodnie z ruchem wskazówki zegara.

Uwaga:
Nie obracać silnikiem w odwrotnym kierunku. W żadnym wypadku nie obracać silnika śrubą mocującą koło wału rozrządu.

 • Odkręcić śruby mocujące wsporniki łożysk -strzałka- dźwigni zaworowych.
 • Oznaczyć położenie montażowe grup dźwigni zaworowych względem wału rozrządu i wyjąć obydwie grupy dźwigni. Zakleszczone wsporniki łożysk można obluzować przez lekkie pobijanie młotkiem plastikowym
 • Wycisnąć sprężyny napinające ze wsporników łożysk dźwigni zaworowych

 • Z osi dźwigni zaworowej -58- zdjąć sprężynę napinającą -57-, wsporniki łożysk -65- oraz dźwignię zaworową -59-. Pozostałe elementy przedstawiono na rysunku; 59a – tuleja łożyska dźwigni zaworowej. 67 – śruba, 67a – pod-kładka, 68 o tuleja pasowana.

Montaż

 • Na oś dźwigni zaworowej -58- nasunąć sprężynę -57-, dźwignię -59- oraz wsporniki łożysk -65-
 • Sprężynę napinającą nasunąć drugim uchem na oś dźwigni zaworowej i wcisnąć w rowek wsporników łożysk.
 • Wstawić grupy dźwigni zaworowych i dokręcić momentem 40 Nm. Uwaga: Wsporniki łożysk centruje się kołkami ustalającymi.
 • Ustawić luz zaworowy, patrz str. 36.
 • Zamontować pokrywę głowicy cylindrów alternatywnie: nasunąć przewody podciśnieniowe zobacz…
 • Zawiesić drążki regulacyjne. Przykręcić uchwyt cięgła biegu jałowego. Zawiesić linkę. Zawiesić wzdłużny wałek regulacyjny i zabezpieczyć kołkiem ustalającym.