Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Skrzynię biegów można wymontować bez demontażu silnika, W zasadzie wymontowanie skrzyni przekładniowej jest konieczne tylko w razie potrzeby przeglądu wzgl. wymiany całego napędu lub wymiany sprzęgła. Niewskazane jest remontowanie skrzyni przekładniowej we własnym zakresie (poza warsztatem).

Demontaż i montaż skrzyni biegów

Czynności i uwagi opisane kursywą dotyczą tylko silników wysokoprężnych 615 i 616 od 10.80 oraz silników benzynowych 102.

Demontaż

Uwaga: Dla ułatwienia późniejszego montażu włączyć 1-szy bieg.

 • Odłączyć od akumulatora przewód od masy,

Przy obu w/w silnikach i silniku 110 odczepić wałek regulacyjny -3- strzałka.

 • Silnik 110: Wymontować cały układ wydechowy,
 • Samochód ustawić na podstawkach, skrzynię biegów lekko podnieść podnośnikiem warsztatowym z podkładką drewnianą.

 • Odkręcić poduszkę silnika -strzałka- przy tylnej pokrywie skrzyni biegów.
 • Odkręcić od podłogi łoże silnika.

 • Odkręcić uchwyt układu wydechowego przy skrzyni biegów -strzałka-. Przedtem rysikiem traserskim obrysować położenie podkładek.

 • Odkręcić nakrętki przy jarzmie dociskowym i wyjąć uchwyt.

 • Zdjąć osłoną łożyska pośredniego przy wale napędowym.

 • Obluzować nakrętkę zaciskową przy wale napędowym.
 • Obluzować śruby łożyska pośredniego przy wala napędowym, nie wykręcać.

 • Odkręcić wał napędowy przy skrzyni biegów. Podkładka musi pozostać na wałku.
 • Cofnąć do oporu (łożysko pośrednie i element zaciskowy) wał napędowy.
 • Odkręcić przekładnie napędowe szybkościomierza przy tylnej pokrywie skrzyni biegów (śruba zaciskowa -strzałka-).
 • Odkręcić mocowanie wałka szybkościomierza od dołu skrzyni biegów wzgl. wyjąć wałek z zacisków.

 • Odkręcić uchwyt przy obudowie sprzęgła -strzałka-. Uwaga: Od 9.78 przewód sprzęgła nie ma połączenia śrubowego.

 • Odkręcić siłownik i razem z przewodem ciągnąć do tyłu aż do zwolnienia drążka dociskowego z obudowy sprzęgła. Siłownik zawiesić na nadwoziu (na lince). Uwaga: Odłączenie przewodu powoduje konieczność jego odpowietrzenia.
 • Odłączyć drążki zmiany biegów od d¼wigni pośrednich przy mechanizmie włączania. Przed tym zdjąć klamry zabezpieczające. Uwaga: Po odsączeniu drążków nie ustawiać włączającej świateł jazdy wstecz.
 • Z kołnierza rozrusznika skrzyni biegów odkręcić wszystkie śruby mocujące. Obydwie górne śruby wykręcić na samym końcu.

 • ściągnąć w poziomie skrzynię biegów z kołków ustalających i przy pomocy drugiej osoby wyciągnąć ze sprzęgła.

 • Opuścić skrzynię biegów. Uwaga: Przed opuszczeniem skrzyni biegów upewnić się, że wałek sprzęgłowy został wyciągnięty z tarczy sprzęgła, by nie spowodować uszkodzenia tarczy.

Montaż

 • Sprawdzić sprzęgło,
 • Sprawdzić, czy łożysko wyciskowe lekko się obraca. Przesmarować łożysko (np. Liqui Moły). Jeśli przed demontażem zauważono szmery łożyska przy wyciskaniu sprzęgła, łożysko należy wymienić,
 • Oczyścić czop stożkowy wału sprzęgłowego oraz czopy centrujące i przesmarować lekko pastą Moly lub Moly-Spraym.
 • Włączyć 1 bieg.
  Uwaga: Przed wstawieniem skrzyni biegów położyć na niej siłownik razem z przewodem.
 • Podnieść skrzynię biegów i wprowadzić poziomo w sprzęgło. Jeśli w czasie tej operacji wałek sprzęgłowy skrzyni biegów nie zaskoczy w tarczę sprzęgła, wtedy odpowiednio przekręcić ręką wał napędowy od tyłu przy kołnierzu.
 • Skrzynię biegów przykręcić do kołnierza pośredniego. U dołu po lewej przykręcić do skrzyni przewód do masy i ewentualnie uchwyt napędu szybkościomierza.
 • Przykręcić rozrusznik 2 śrubami.
 • Siłownik odbiorczy z trzpieniem wstawić w obudowę sprzęgła i mocno przykręcić. Sprawdzić prawidłowość położenia przekładki z tworzywa sztucznego.
 • Do obudowy sprzęgła przykręcić przewód hydrauliczny z uchwytem i w razie potrzeby odpowietrzyć obieg hydrauliczny,

 • Drążki włączające zawiesić na d¼wigniach pośrednich i zabezpieczyć klamrami. Klamrę sprężystą wcisnąć do oporu w rowek drążka od strony długiego otworu.
 • Wałek napędu szybkościomierza wstawić przy tylnej pokrywy skrzyni biegów i przykręcić. Wałek obrotomierza wsunąć w zaciski przy zamocowaniu skrzyni biegów.
 • Wał napędowy maksymalnie rozciągnąć na przegubie przesuwnym i przykręcić do skrzyni biegów. W tym celu należy podnieść nieco silnik i skrzynię biegów przy pomocy podnośnika i podkładki drewnianej.
 • Tylną poduszkę silnika przykręcić razem z łożem silnika do skrzyni biegów.
 • £oże silnika przykręcić do podłogi.
 • Przykręcić łożysko pośrednie wału napędowego tak, by nie spowodować naprężeń.
 • Nakrętkę zaciskową dociągnąć momentem 35 Nm.
 • Przykręcić osłonę łożyska pośredniego przy wale napędowym.
 • Zamontować układ wydechowy,
 • Zawiesić wzdłużny wałek regulacyjny i zabezpieczyć zaciskiem blaszanym.
 • Uchwyt mocowania rury wydechowej przykręcić do skrzyni biegów. Podkładki założyć wg oznakowania (obrysowanie).
 • Wstawić jarzmo zaciskowe i dociągnąć nakrętki momentem 7 Nm.
 • Sprawdzić prawidłowość położenia sprężyn talerzykowych,
 • Sprawdzić ustawienie włączania, patrz str. BA.
 • Samochód zestawić z podstawek.
 • Przewód od akumulatora podłączyć do masy.

Zabiegi obsługowe przy skrzyni biegów

Wizualne sprawdzanie szczelności

  Miejsca, w których mogą wystąpić wycieki:

 • Miejsca łączenia pomiędzy kadłubem silnika i skrzynią biegów (uszczelka koła zamachowego / uszczelka wałka sprzęgłowego).
 • Korek wlewu oleju/korek spustowy oleju.
 • Kołnierz wału napędowego przy skrzyni biegów. Dla zlokalizowania wycieku wykonać następujące czynności: . .
  • Obudowę skrzyni biegów oczyścić preparatem do czyszczenia na zimno.
  • Sprawdzić i ew. uzupełnić poziom oleju,
  • Przypuszczalne miejsca wycieku posypać kredą lub talkiem.
  • Dla podgrzania oleju przejechać ca 30 km na drodze szybkiego ruchu.
  • Samochód ustawić na podstawkach l sprawdzić skrzynię biegów przy pomocy latarki.
  • Usunąć nieszczelności,

Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego

  Olej ten nie wymaga wymiany. Poziom oleju należy w ramach obsługi sprawdzać po każdych 20.000 km.

 • Skrzynia biegów powinna być schłodzona do temperatury pozwalającej na dotykanie ręką.
 • Ustawić samochód poziomo na podstawkach,

 • Wkręcić korek wlewowy -strzałka- kluczem 6-kątnym wewnętrznym (np. HAZET 2760).
 • Przy wykręcaniu korka powinno wypłynąć nieco oleju; w przeciwnym razie sprawdzić palcem, czy olej sięga do dolnej krawędzi wlewu i ew. uzupełnić.

Uwaga: Do wlewania oleju potrzebna jest olejarka ręczna. Podstawić naczynie pod ściekający olej. Specyfikacja oleju przekładniowego: ATF (Auto-matic Transmission Fluid). Stosować tylko olej dopuszczony przez producenta samochodu (patrz informacja na opakowaniu).

Wielkość napełnienia

Silnik Skrzynia 4-biegowa Skrzynia 5-biegowa
110,115,123,617 615, 616 do 9.80 1,6 l 1,6 l
102,615,616 od 10.80 1,3 l 1,6 l

Sprawdzanie podkładek przegubów wału napędowego

  W ramach obsługi podkładki te należy sprawdzać po każdych 20.000 km.

 • Samochód ustawić na podstawkach,

 • Przy pomocy latarki sprawdzić podkładki przegubów, od jednej i drugiej strony. ^
 • Sprawdzić na pęknięcia elementy dystansowi przy tulei pasowanej -strzałki-.
 • Uszkodzone podkładki przegubów należy wymienić.
 • Przy odkształceniach odprężyć wał napędowy. Jeśli odprężanie nie daje efektu, również wymienić podkładkę przegubu.

Układ włączania biegów

Ustawienie włączania

 • Skrzynię biegów ustawić w położeniu biegu jałowego.

 • Podnieść klamry zabezpieczające i odczepić drążki wtaczające od d¼wigni pośrednich. -27-. -28-, -29- = d¼wignie pośrednie biegu wstecznego 1./2-gi bieg, 3./4-ty bieg; -31-. -32-, -33- = drążki włączania biegu wstecz. 1./2-gi bieg. 3./4-ty bieg.

 • W znajdujące się u dołu otwory wprowadzić sworzeń ustalający -A- i w ten sposób ustalić 3 d¼wignie pośrednie; sworzeń ustalający można wykonać samemu wg podanych wymiarów.

Wymiary sworznia ustalającego

 

Uwaga:

  W przypadku skrzyni biegów z kutymi d¼wigniami pośrednimi -U- sprawdzić również -W- dla 3 d¼wigni pośrednich l ew, skorygować. W tym celu obluzować śruby dociskowe i odpowiednio obrócić d¼wignię na osi. Wymiar nastawczy -W-; 1./2-gi bieg 142 mm, 3,/4-ty bieg – 58 mm. Bieg wsteczny -111 mm. Dociągnąć śruby zaciskowe. Na zdjęciu 1261-9017/1 pokazana jest skrzynia biegów z tłoczonymi d¼wigniami pośrednimi. D¼wignie te zostały ustawione fabrycznie i nie można ich regulować. To samo dotyczy d¼wigni pośrednich przy modelach 200,230ę 200D, 240D od 10.84.

 • Drążki włączające muszą dawać się swobodnie wcisnąć na sworznie d¼wigni pośrednich. W przeciwnym razie należy obluzować przeciwnakrętki! i każdy drążek ustawić na odpowiednią długość.
 • Dociągnąć przeciw nakrętki.
 • Zabezpieczyć drążki klamrami.
 • Wyjąć sworzeń ustalający. Sprawdzić włączanie biegów przy pracującym silniku – musi być płynne.