Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów

Na życzenie klienta samochód MERCEDES może być wyposażony w automatyczna skrzynię biegów, która zapewnia automatyczne wybieranie 3 biegów jazdy do przodu.
Dla szybszego zwiększenia prędkości jazdy, np. przy wyprzedzaniu, automatyczna skrzynia biegów została wyposażona w tzw. włącznik Kick-down, który włącza się przy pełnym wciśnięciu pedału przyspieszenia. Dzięki temu wyłącznikowi skrzynia przekładniowa albo pozostaje przez dłuższy czas na niższym biegu albo z wyższego biegu przełącza się na niższy.
Dla oceny działania automatyki skrzyni biegów l właściwego diagnozowania usterek niezbędne jest doświadczenie w zakresie automatycznych skrzyń biegów j znajomość zasady ich działania. Ponieważ wiedzę w tej materii zdobywa się przez długoletnie doświadczenie zawodowe, ograniczam się tu tylko do kilku prostych działań.

Holowanie samochodu z automatyczną skrzynią biegów

 • Dźwignię wybierania biegów ustawić w położeniu “N”.
  Maksymalna prędkość przy holowaniu: 50 km/ godz.
  Maksymalna odległość holowania: 120 km!
  Przy holowaniu na dużych odległościach tył samochodu musi być podniesiony względnie należy odkręcić wał napędowy od kołnierza przy tylnym moście.
  Powód: Przy nie pracującym silniku nie działa pompa oleju przekładniowego, wskutek czego smarowanie przekładni nie jest wystarczające dla wyższych liczb obrotów i dłuższych czasów przelotu.
 • Włączyć zapłon, by nie blokować kierownicy i umożliwić włączenie klaksonu, migaczy i ewentualnie wycieraczek.
 • Urządzenie wspomagania układu hamulcowego i urządzenie wspomagania układu kierowniczego działają tylko przy pracującym silniku, stąd przy nie pracującym silniku jest silniejsze naciskanie na pedał hamulca względnie obracanie kotem kierownicy
  z odpowiednio większą siłą.

Sprawdzanie poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegów

Dla prawidłowej pracy automatycznej skrzyni biegów niezwykle ważne jest utrzymanie stanu oleju na przepisowym poziomie. Stan oleju należy kontrolować po każdych 10.000 km. Listwa pomiarowa znajduje się w komorze silnika. Automatyczna skrzynia biegów jest napełniona olejem AFT (Automatic Transmission Fluid). Uwaga: Poziom oleju można kontrolować zarówno przy zimnej skrzyni (temp. oleju 20′ do 30’C) daje dokładniejszy wynik niż przy ciepłej (temp. oleju: ca QO°C), gdyż temperaturę 80’C olej osiąga dopiero po dłuższej jeździe i wtedy też temperaturę oleju można oszacować tylko w przybliżeniu.

 • Nie obciążony samochód ustawić na równej powierzchni.
 • Silnik włączyć na bieg jałowy na ok. 1 do 2 minut dla napełnienia przekładni hydraulicznej.
 • Dźwignię wybierania biegów ustawić w położeniu “P”, dociągnąć hamulec postojowy.
 • W czasie pomiaru silnik pracuje na biegu jałowym.

 • Otworzyć dźwignię zamykającą -położenie A-, wyciągnąć listwę pomiarową -6- i wytrzeć czystą nie strzępiącą się szmatką tub irchą. W otwartą dźwignię zanurzyć do końca listwę pomiarową, wyciągnąć i odczytać stan oleju.

 • Poziom cieczy przy ciepłym oleju (ca 80″C) musi zbliżać się do oznakowania “Max.” na listwie pomiarowej. Przy temperaturze oleju od 20″ do 30″C poziom jego musi sięgać do oznakowania -X- pod oznakowaniem “Min.”.
Model Wielkość
-X-
200 do 5.83r. 230 230 E do 4.83 250 do 8.81 280 280 E do 8.81 200 D do 6.83 220 D 240 D do 6.83 300 D do 6.83 300 TD Turbodiesel do 8.81 30 mm
200 od 6.83 230 E od 5.83 200 D od 7.83 240 D od 7.83 300 D od 7.83 12 mm
250 od 9.81 280 E od 9.81 300 TD Turbodiesel od 9.81 10 mm

Uwaga: Przy za niskim poziomie oleju wyraźnie słychać, jak pompa olejowa zasysa powietrze. Powoduje to plenienie się oleju, co może być przyczyną nieprawidłowej oceny stanu oleju, W takim przypadku należy wyłączyć silnik, odczekać ok. 2 mi-nut, dolać trochę oleju i ponownie sprawdzić poziom oleju przy pracującym silniku.

 • W razie konieczności uzupełnienia wlać olej przez czysty lejek i gęste sitko, ilość dorwanego oleju pomiędzy oznakowaniem “Min” i “,Max” na listwie pomiarowej – ca 0,3 l.

Uwaga:

  Nie wlewać dużej ilości oleju. Nadmiar oleju może spowodować zakłócenia automatyki. W każdym przypadku należy spuścić nadmiar oleju lub od-ciągnąć strzykawką.

 • Sprawdzić wygląd i zapach starego oleju na listwie pomiarowej. Spalony olej może spowodować zakłócenia w pracy skrzyni biegów. Uwaga: Stosować wyłącznie dopuszczone oleje ATF. Wszystkie dopuszczone oleje mogą być mieszane ze sobą. Nie stosować żadnych dodatków smarnych. Niedopuszczalne jest uruchamianie silnika względnie holowanie samochodu, jeśli przekładnia hydrauliczna i automatyczna skrzynia biegów nie są napełnione olejem ATF.
 • Po przeprowadzeniu pomiaru uzupełnienia poziomu oleju wstawić listwę pomiarową z powrotem do komory silnika i dźwignię zamykającą ustawić w -położeniu B-.
 • Włączyć hamulec nożny i powoli przełączać dźwignię wybierania biegów we wszystkie po-łożenia. Ponownie sprawdzić stan oleju.