K-Jetronic,  Warsztat

K-Jetronic – wszystko o nim

Układ Bosch K-Jetronic, stosowany do silników o zapłonie iskrowym, jest mechanicznym układem wtryskowym benzyny, który nie jest napędzany przez silnik spalinowy.

Paliwo jest podawane ze zbiornika paliwa do części wtryskowej układu pompą rolkowo-komorową o napędzie elektrycznym. Paliwo płynie najpierw do akumulatora paliwa, utrzymującego ciśnienie w układzie paliwowym przez długi czas po wyłączeniu silnika, a stąd poprzez filtr dokładnego oczyszczania do regulatora mieszanki. * Regulator mieszanki, utworzony z przepływomierza powietrza i rozdzielacza paliwa, jest głównym zespołem układu K-Jetronic. Tarcza spiętrzająca przepływomierza jest uchylana odpowiednio do ustawienia przepustnicy i masy zasysanego powietrza. Powstający wówczas moment siły działa, poprzez ramię przepływomierza i dźwignię pośrednią, na tłok sterujący rozdzielacza paliwa i stara się unieść go do góry. Temu momentowi siły aerodynamicznej przeciwstawia się moment hydrauliczny, powstający w wyniku działania ciśnienia sterowania na górną stronę tłoka sterującego. Odpowiednio do istniejącego potencjału sil tłok sterujący jest przesuwany do góry lub do dołu. Pozioma krawędź sterująca tłoka przykrywa przy tym częściowo pionowe szczeliny w tulei rozdzielacza, dzięki czemu do wtryskiwaczy może dopływać więcej lub mniej paliwa. W ten sposób
zawsze jest zapewniony właściwy stosunek dozowanych ilości paliwa do masy powietrza zassanego przez silnik. Tuleja rozdzielacza ma tyje szczelin sterowanych, ile jest cylindrów w silniku lub tyle, ile jest wtryskiwaczy. W rozdzielaczu paliwa rozmieszczono stosowną do liczby cylindrów ilość zaworów różnicowych. Dzięki nim natężenie przepływu paliw, do wtryskiwaczy zależy wyłącznie od stopnia odsłonięcia szczelil sterowanych.
Rys. 5.4. Układ wtryskowy Bosch K-Jat ronie (Robert Bosch GmbH) 1 — regulator mieszanki, 2 — rozdzielacz paliwa. 3 — przepływomierz powiatrza, 4 — regulator termiczny. 5 — elektromagnetyczny wtryskiwacz rozruchowy, 6 — wtryskiwacz roboczy. 7 — zawór suwakowy powietrza dodatkowego, 8 – wyłącznik termiczno-czasowy, 9 — akumulator paliwa, 10 — filtr paliwa dokladnago oczyszczania. 11 — elektryczna pompa paliwa, 12 — zbiornik paliwa
cdn