K-Jetronic

  • K-Jetronic,  Warsztat

    K-Jetronic – wszystko o nim

    Układ Bosch K-Jetronic, stosowany do silników o zapłonie iskrowym, jest mechanicznym układem wtryskowym benzyny, który nie jest napędzany przez silnik spalinowy. Paliwo jest podawane ze zbiornika paliwa do części wtryskowej układu pompą rolkowo-komorową o napędzie elektrycznym. Paliwo…

  • K-Jetronic,  Warsztat

    K-Jetronic – opis

    OPIS DZIA£ANIA   Układ Bosch K-Jetronic jest mechanicznym układem wtrysku benzyny, który nie wymaga napędu przez silnik, w którym go zastosowano. Pompa rolkowo-komorowa o napędzie elektrycznym tłoczy paliwo ze zbiornika do układu wtryskowego. Paliwo przepływa najpierw przez…