Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Demontaż, montaż, ustawianie przedniego ogranicznika silnika

Przedni ogranicznik silnika zamontowany jest pod silnikiem pomiędzy miską olejową i belką Poprzeczną. W razie stwierdzenia porowatości lub pęknięć łap mocujących względnie zużycia płytek z tworzywa sztucznego ogranicznik należy wymienić.

Uwaga:
Silniki 5-cylindrowe z 2 tłumikami drgañ nie mają ogranicznika.


Demontaż:

  • Przekręcić kierownicę do oporu, w lewo lub w prawo.
  • Podważyć śrubokrątem element zabezpieczający -3- i zdjąć. Wykręcić śrubę ustawczą -2-.
  • Odkręcić nakrętki -4- i wyjąć ogranicznik -1- razem z jarzmem -5-.

Montaż:

  • Założyć ogranicznik silnika i przykręcić 2 nakrętki momentem 30 Nm.

Ustawienie ogranicznika:

Uwaga:
Do ustawienia ogranicznika potrzebny jest specjalny przyrząd, który można samemu wykonać według podanych wymiarów w mm.

  • Obluzować do koñca śrubę ustawczą -7- (jeśli jest) przy tylnym łożu silnika -6-.
  • Przyrząd ustawczy -01- wstawić przy przednim ograniczniku silnika, patrz rysunek. Ruchami wstrząsowymi w kierunku poprzecznym usunąć naprężenia silnika.
  • ¦rubę ustawczą -7- przy tylnym łożu silnika dociągnąć momentem 30 Nm. ¦rubę ustawczą -2- przy przednim ograniczniku silnika dociągnąć momentem 130 Nm i za-bezpieczyć elementem -3-. Wyjąć przyrząd ustawczy.