Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Montaż i demontaż silnika

Silnik wymontowuje się w całości razem ze skrzynią biegów; patrz “Demontaż skrzyni biegów”. Wymontowanie i zamontowanie silnika należy wykonać przy pomocy dźwignika warsztatowego. Dla demontażu silnika konieczne będzie odkręcenie paru połączeń od spodu podwozia. Potrzebne więc będą 4 pod-stawki i podnośnik samochodowy dla ustawienia samochodu na podstawkach. Przed montażem silnika należy osłonić błotniki kocami. Dla demontażu silnika nie trzeba zdejmować przedniej maski. Silnik można wymontować także bez skrzyni biegów. W takim przypadku konieczne jest podparcie skrzyni.

Demontaż
 • Ustawić pionowo maskę silnika:

  dźwignię ustalającą -1- wyjąć z zapadki przy lewym wsporniku maski -2-, opuścić przy tym nieco maskę, by umożliwić zwolnienie dźwigni ustalającej. Wyjąc z zapadki dźwignię ustalającą przy prawym wsporniku i ustawić maskę w położenie pionowe.
  Uwaga:

  Lewa dźwignia ustalająca musi wskoczyć w górne zabezpieczenie wspornika maski silnika.
 • Odłączyć od akumulatora przewód do ,.masy”. patrz str. 51.
 • Spuścić czynnik chłodzący, patrz str. 51.
 • Wymontować chłodnicę, patrz str. 47.
 • Wymontować filtr powietrza, patrz
 • Przy samochodach z klimatyzacją: odkręcić sprężarkę chłodzenia razem z belką nośną i odstawić z podłączonymi przewodami. Zdjąć przed tym koło pasowe, patrz str 34.
  Uwaga:
  Dla całkowitego wymontowania sprężarki chłodzenia konieczne jest otworzenie obiegu czynnika chłodzącego (praca do wykonania w warsztacie).
 • Przy samochodach z regulacją poziomu wykręcić śruby z, łbem 6-kątnym -strzałka- i pompę tłoczenia oleju odstawić z podłączonymi przewodami. Zdjąć tarczę zabierakową. Uwaga: Nie Luzować żadnej z 2 śrub z łbem 6-kątnym mocującym pokrywę.
 • Odpowiednią strzykawką ściągnąć olej hydrauliczny ze zbiornika urządzenia wspomagającego układ kierowniczy. Odkręcić przewody elastyczne i zaślepić otwory.
 • Wymontować wzdłużny wałek regulacyjny. W tym celu odczepić drążki regulacyjne, wyciągnąć klamrę zabezpieczającą – strzałka-, cofnąć wałek i wyjąć
 • Odłączyć wszystkie przewody: czynnika chłodzącego, oleju, paliwa i podciśnienia. Odłączyć wszystkie przewody elektryczne prowadzące do silnika.
  Uwaga:
  Przed demontażem oznaczyć przewody taśmą Tesa dla ułatwienia ich powrotnego montażu.
 • Wyjąć wtyczkę przy prądnicy trójfazowej. W tym celu małym śrubokrętem podważyć i odchylić znajdującą się w klamrze sprężynę. Wyjąć wtyczkę i wyciągnąć przewód z uchwytów.
 • Odłączyć przewody elektryczne od rozrusznika. Dla demontażu silnika bez przekładni wymontować rozrusznik, patrz str. 179.
 • Ustawić samochód na podstawkach,
 • Odkręcić, jeśli jest, tłumik drgań silnika i wyciągnąć do góry.
 • Wymontować przedni ogranicznik silnika, patrz str. 17.
 • Instalację wydechową odkręcić od kolektora wydechowego.
  Uwaga:
  Przy demontażu silnika razem z przekładnią należy wykonać następujące czynności dodatkowe:
 • Odkręcić boczny wspornik instalacji wydechowej przy przekładni, obluzować śruby zaciskowe przy jarzmie U i zdjąć wspornik, patrz str. 72.
 • Odkręcić wał napędu przy skrzyni biegów, patrz str. 80.
 • Odczepić drążki włączające, patrz str. 84.
 • Odkręcić 2 śruby przy przekładni
 • Odłączyć siłownik sprzęgła bez zdejmowania przewodu, patrz str. 81.
  Uwaga:
  Odłączenie przewodu hydraulicznego powoduje konieczność odpowietrzenia układu po remoncie, patrz str. 76.
 • Jeśli skrzynia biegów nie ma być demontowana wykręcić śruby łączące skrzynię biegów z silnikiem.
 • Zdjąć samochód z podstawek.
 • Ustawić pod skrzynią biegów podnośnik samochodowy i podkładkę drewnianą. Zabezpieczyć skrzynię biegów przed spadnięciem.

  Przednie ucho do zawieszenia -strzałka-

  Tylne ucho do zawieszenia -strzałka-.
 • Przygotować silnik do podniesienia. W tym celu na przednim i tylnym uchu do podwieszania założyć odpowiednią linę lub łańcuch. Podnieść lekko silnik dźwignikiem warsztatowym.
 • Wymontować tylne łoże silnika razem z poduszką gumową silnika. W tym celu odkręcić nakrętkę mocująca -1- i wykręcić śrubę mocującą – strzałka-. 1 Wykręcić od dołu śruby mocujące łoże silnika przy obu przednich poduszkach gumowych silnika.
 • Wykręcić górne śruby łączące silnik ze skrzynią biegów
 • Łyżką montażową odsunąć silnik od skrzyni biegów i ostrożnie wyciągnąć.


Montaż
 • Poduszki gumowe silnika oraz przewody: czynnika chłodzącego, oleju i paliwa sprawdzić na porowatość wzgl. pęknięcia: uszkodzone wymienić. 1 Sprawdzić tłumik drgań silnika. W rym celu ustawić tłumik w położenie montażowe, rozprężyć i ścisnąć. Tłumik powinien równomiernie, ciężko i bez szarpnięć poddawać się sile rozprężającej i ściskającej. Przy dużej utracie oleju należy tłumik wymienić.
 • łożysko kulkowe wału korbowego, łożysko wycisku sprzęgła oraz dźwignię wysprzęglającą sprawdzić na “lekkość” pracy.
 • Sprawdzić stan i grubość okładziny tarczy sprzęgła
 • W przypadku uprzedniego odłączenia-połączyć na kołnierzach skrzynię biegów z silnikiem i całość wprowadzić do komory silnika.
 • W razie wymontowania samego silnika, ostrożnie wprowadzić silnik do komory. Przy opuszczaniu silnika uważać, by nie uszkodzić wału napędowego, sprzęgła lub nadwozia.
 • Mocno dokręcić śruby łączące silnik ze skrzynię biegów 1 Ustawić samochód na podstawkach.
 • Włożyć śruby mocowania przednich poduszek silnika i mocno dokręcić.
 • Przykręcić tylne łoże silnika; śruby mocujące dociągać momentem 30 Nm, natomiast nakrętki 20 Nm.
 • Dociągnąć śruby przednich poduszek silnika.
  Uwaga:
  Zależnie od modelu stosowane są śruby a 10 lub 12 mm; śruby M10 dociągnąć momentem 40 Nm zaś śruby M12 – 70 Nm.
 • Zawiesić z powrotem, jeśli byty zdjęte, drążki włączające i zabezpieczyć klamrami. Wstawić siłownik sprzęgła 1 mocno przykręcić. Przykręcić wal napędowy oraz boczny wspornik instalacji wydechowe przy skrzyni biegów.
 • Przednią rurę wydechową przykręcić do kolektora wydechowego
 • Zamontować rozrusznik. jeśli był wymontowany
 • Wstawić ogranicznik silnika, przykręcić i wyregulować,
 • Do poprzecznej belki ramy przykręcić, jeśli jest, tłumik drgań silnika.
 • Zamontować chłodnicę
 • Podłączyć przewody elektryczne do rozrusznika. Wiązkę przewodów przykręcić do uchwytu obok filtra oleju.
 • Wstawić wtyczkę przy prądnicy i zabezpieczyć klamrą z drutu.
 • Podłączyć według naniesionego oznakowania przewody czynnika chłodzącego, oleju, podciśnienie i paliwa oraz przewody elektryczne
 • Wstawić wzdłużny wałek regulacyjny i zabezpieczyć klamrą. Drążki regulacyjne wcisnąć na główki kuliste.
 • System wspomagania układu kierowniczego napełnić olejem hydraulicznym i odpowietrzyć
 • Sprawdzić poziom oleju w silniku i przekładni, ewentualnie uzupełnić.
 • Sprawdzić temperaturę krzepnięcia płynu chłodzącego i wlać płyn do chłodnicy.
 • Przykręcić ewentualnie wymontowaną pompę tłoczenia oleju na nowej uszczelce – momentem 11 Nm.
 • Oczyścić wkład filtra powietrza, ewentualnie wymienić
 • Podłączyć do akumulatora przewód do “masy”.
 • Wyregulować bieg jałowy
 • Zagrzać silnik do temperatury roboczej, sprawdzić poziom czynnika chłodzącego i sprawdzić szczelność wszystkich podłączeń przewodów.
 • Sprawdzić luz zaworowy
 • Zamknąć maskę silnika, w tym celu wyjąć z zapadki dźwignię ustalającą przy lewym wsporniku maski. Przy opuszczaniu maski uważać, by obie sprężyny naciągowe weszły w prowadnicę.