Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Przewietrzenie silnika

Pierścienie tłokowe nie zapewniają całkowitej szczelności i do skrzyni korbowej przedostają się gazy spalinowe, które zmieszane z gorącymi oparami paliwa i oleju mogłyby spowodować powstanie nad-ciśnienia działającego szkodliwie na układ korbowy. Dla zapobieżenia temu przewidziany został system odpowietrzania silnika.

Zamknięty system przewietrzania silnika nie wymaga obsługi.

Przez króciec przepływowy -A- w pokrywie cylindrów gorące gazy przepływają do oddzielacza wody -B – przy tylnej parze rur ssących. Przy niskich i średnich obrotach silnika powstaje stosunkowo niewielka ilość gazów i oparów, która przy dość znacznym podciśnieniu w rurze ssącej zostaje zassana przez przewód obejściowy – ‘fi’ 1,3 mm w oddzielaczu wody, a następnie razem z zassanym powietrzem odprowadzona rurą ssącą -C- do komór spalania. Przy większych obrotach silnika część gazów od-prowadzana jest przewodem do kołnierza gumowego -D- przed przepustnicą i stąd, razem z zassanym powietrzem, przepływa do komór spalania. Na rysunku pokazany jest 4-cylindrowy silnik z regulatorem pneumatycznym. W przypadku silników 5-cylindrowych oraz silników z regulatorem me-chanicznym spaliny, opary ze skrzyni korbowej przepływają poprzez przewód łączący od głowicy cylindra bezpośrednio do rury ssącej.