Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Wał rozrządu – demontaż/montaż

Wał rozrządu


Montaż, i demontaż wału rozrządu

Wał rozrządu ułożyskowany jest na trzech (silnik 4-cylindrowy) względnie czterech (silnik 5-cylindrowy) łożyskach. Demontaż wału rozrządu wykonuje się przy zamontowanej głowicy cylindrów.
Uwaga:
Wymontowane części rozrządu montować, w przypadku ich ponownego użycia, dokładnie w poprzednich miejscach.
Patrz także “Demontaż głowicy cylindrów” i “Demontaż dźwigni zaworowych”, gdzie niektóre czynności zostały dokładniej opisane.

Demontaż

  • Odłączyć od akumulatora przewód do masy.
  • Odkręcić pokrywę głowicy cylindrów. Przy silniku z zaworem przełączającym odłączyć przewody podciśnieniowe i oznaczyć je taśmą Tesa dla uniknięcia ewentualnych pomyłek.
  • Wyciągnąć klamrę zabezpieczającą -strzałka-, cofnąć wzdłużny watek regulacyjny i wyjąć z uchwytu.
  • Odkręcić uchwyt -1- oraz zwolnić cięgło biegu jałowego -2- (odcinek z ‘tulejką z tworzywa sztucznego).
  • Odczepić wszystkie drążki regulacyjne. Wymontować dźwignię zaworową razem ze wspornikami łożyskowymi,
  • Przy samochodach z regulacją poziomu: wymontować pompę tłoczenia oleju i odstawić razem z podłączonymi przewodami, zobacz
  • Z głowicy cylindrów wymontować szynę prowadzącą -strzałka-, zobacz
  • Ustawić tłoki na zewnętrzne zwrotne położenie (ZZP) zapłonu. W tym celu tak obrócić silnik, by oznakowanie na kole pasowym wału korbowego i wału rozrządu pokrywały się z ich punktami odniesienia.
   Uwaga:
   Zewnętrzne zwrotne położenie zapłonu jest najwyższym położeniem, jakie osiąga tłok w cylindrze. Rozróżnia się przy tym dwa ZZP; położenie po sprężeniu przez tłok zassanego powietrza oraz położenie po wypchaniu przez tłok gazów spalinowych.
  • Ustawić skrzynię biegów w położeniu biegu jałowego. Klucz nasadowy założyć na centralną śrubę koła pasowego wału korbowego i obrócić wał korbowy w kierunku obrotów silnika, tj. zgodnie z ruchem wskazówki zegara tak, by oznakowanie na podkładce kompensacyjnej wału rozrządu i przednim łożysku tego wału pokrywały się ze sobą.
   Uwaga:
   Nie obracać silnikiem do tyłu. W żadnym wypadku nie obracać silnikiem przy pomocy śruby mocującej koło wału rozrządu.
  • Sprawdzić szynę napinania łańcucha rozrządu. W przypadku szyny z metalu lekkiego -B- (patrz rys. 1054-5515/1, ,,Demontaż głowicy cylindrów”) cofnąć napinacz łańcucha. W przypadku szyny stalowej -A- wymontować napinacz łańcucha, zobacz
  • Rysikiem traserskim lub farbą oznaczyć położenie łańcucha rozrządu względem kota rozrządu. Pozwoli to na powrotny montaż łańcucha w jego poprzednim położeniu na kole zębatym.
  • Obluzować śrubę mocującą koło wału rozrządu, w tym celu założyć na śrubę klucz i krótkim mocnym uderzeniem pokonać moment oporu śruby. Dla obluzowania śruby można koło wału rozrządu przytrzymać w taki sposób, że w otwór w kole wkłada się sworzeń stalowy lub większy śrubokręt i opiera o górną krawędź głowicy cylindrów. Uważać, by nie uszkodzić przy tym głowicy.
  • Wykręcić śrubę mocującą koło wału rozrządu i zdjąć koło. Uważać, by podkładki sprężyste nie wpadły do obudowy rozrządu.
   Uwaga:
   Nie należy zmieniać położenia łańcucha rozrządu względem koła zębatego wału korbowego i pomp wtryskowych, gdyż spowodowałoby to zmianę czasów rozrządu i w konsekwencji uszkodzenie silnika.
  • £ańcuch rozrządu odłożyć na bok i drutem przymocować do głowicy cylindrów.
  • Zdjąć podkładkę kompensacyjną wału rozrządu.
  • Okręcić śruby łożysk kluczem z nasadką 6-kątną względnie wieloząbkową zależnie od rodzaju zastosowanych śrub, zobacz

 

 • Odkręcić nakrętki M8.
 • Wyjąć wał rozrządu z łożyskami i wiewem oleju. Uważać, by przy tym nie wypadły kołki ustalające. ; Zakleszczone wsporniki łożyskowe obluzować przez lekkie podbijanie młotkiem z tworzywa sztucznego.
 • Wał rozrządu wyciągnąć do tyłu z łożysk.

Montaż

Wał rozrządu można w warsztacie sprawdzić na “bicie”. Bicie wału sprawdza się na środkowych czopach łożyskowych i w miejscu osadzenia kota. Na tokarce wał mocuje się na szyjkach zewnętrznych. W zależności od silnika stosowane są różne wały rozrządu. Każdy wał rozrządu ma na tylnej końcówce wybity numer identyfikacyjny.

Numer identyfikacyjny
wału rozrządu
02 06, 10, 13,
14, 15, 18, 19
00, 05,
08, 11
Dopuszczalne bicie w [mm]
w miejscu osadzenia koła 0,012 0,025 0,020
2-gi czop 0,012 0,025 0,030
3-ci czop 0,025

 

Uwaga: W przypadku spłaszczeń przy krzywkach wał rozrządu należy wymienić. Przy wymianie wału rozrządu konieczna jest również wymiana wszystkich dźwigni zaworowych. Wał rozrządu o numerze identyfikacyjnym 00 należy w przypadku remontu wymienić na wał o numerze 06 (tak samo wał o numerze 02 w silniku 5-cylindrowym należy zamienić na wał 08). Wały tak wykonane są z materiału utwardzonego, przez co są najbardziej odporne na zużycie.

  • Cienką warstwą oleju silnikowego posmarować łożyska wału rozrządu, czopy łożysk i krzywki.
  • Wstawić wał rozrządu z łożyskami i wlewem oleju; sprawdzić zamocowanie kołków ustalających.
  • Wkręcić śruby mocujące łożyska rozrządu poczynając od śrub wewnętrznych, patrz także “Schemat dociągania śrub głowicy cylindrów”.
  • Śruby łożysk z łbem 6-kątnym dociągnąć momentem 100 Nm, a następnie pozostałe 12 względ-nie 14 śrub głowicy obluzować o 1/4 obrotu i dociągnąć momentem 100 Nm
  • śruby z łbem wieloząbkowym dociągać zgodnie ze schematem dociągania. Nie należy przy tym luzować pozostałych śrub głowicy. Przed montażem sprawdzić długość śrub.
   Uwaga:
   Przy głowicy cylindrów ze śrubami z łbem wieloząbkowym łożyska wału rozrządu nie mogą być mocowane śrubami z łbem 6-kątnym.
  • Nakrętki M8 dociągnąć momentem 25 Nm.
  • Sprawdzić ręką czy wał rozrządu lekko się obraca.
  • Jeśli wał rozrządu nie daje się lekko obrócić, poluzować pojedynczo śruby mocujące łożyska i po każdym poluzowaniu obrócić wał. Gdy wał nadal ciężko się obraca dokręcić łożysko i poluzować następne. Czynność te powtarzać aż do znalezienia blokującego łożyska.
  • Wymontować wał rozrządu i blokujące łożysko splanować odpowiednio do bicia wału (praca w warsztacie).
  • Wstawić sprężynę płytkową w czop wału rozrządu i nasunąć płytkę kompensacyjną.
  • Koło wału rozrządu wstawić w łańcuch rozrządu zgodnie z naniesionym oznakowaniem i nasunąć na wał.
  • Momentem 80 Nm przykręcić śrubę sprężynującą, podtrzymującą przy tym wał rozrządu trzpieniem stalowym lub dużym śrubokrętem.
  • Wstawić szynę prowadzącą i przykręcić; wbić sworzeń łożyska.
  • W razie uprzedniego wymontowania zamontować z powrotem napinacz łańcucha zobacz

 

 • Zamontować dźwignie zaworowe, patrz str. 29.
 • W razie uprzedniego wymontowania przykręcić z powrotem pompę tłoczenia oleju momentem 11 Nm, na nowej uszczelce. Przed tym wstawić zabierak.
 • Ustawić luz zaworowy.
 • Zamontować pokrywę głowicy cylindrów zobacz
 • Wcisnąć drążki regulacyjne, wstawić wzdłużny wałek regulacyjny i zabezpieczyć klamrą. zobacz
 • Przykręcić uchwyt biegu jałowego, wcisnąć cięgło z tulejką z tworzywa sztucznego,
 • Podłączyć do akumulatora przewód do masy.
 • Rozgrzać silnik i sprawdzić szczelność pokrywy głowicy cylindrów.