Warsztat,  Zestawienie usterek MB z silnikami diesla

Zestawienie usterek układu hamulcowego

Uwaga: Przed przyjęciem założenia, że uszkodzony jest układ hamulcowy należy upewniæ się, czy opony są w dobrym stanie i czy są prawidłowo napompowane, czy ustawienie przednich kół jest prawidłowe oraz, czy pojazd nie został obciążony nierównomiernie.

Objawy

Przyczyny
Sprężysty pedał hamulca
 • Powietrze w układzie hamulcowym.
 • Uszkodzone uszczelki w pompie hamulcowej.
 • Zatkany otwór odpowietrzający w pokrywie zbiorniczka płynu hamulcowego, wywołuje podciśnienie w pompie, powodujące przedostawanie się powietrza przez uszczelkę.
 • Niewielka nieszczelnośæ w przewodach lub na złączu.
Pedał hamulca zablokowany.
 • Spęczniało uszczelnienia gumowe pompy hamulcowej z powodu użycia niewłaściwego płynu hamulcowego lub zanieczyszczenia płynu hamulcowego naftą, lub benzyną.
 • Tłok lub prowadnik tłoka zablokowany przez osady płynu hamulcowego, zanieczyszczenia, korozję itp.
 • Zatarty pedał hamulca.
 • Otwory doprowadzające płyn w pompie zatkane.
Pedał hamulca zapada się przy lekkim naciśnięciu..
 • Uszkodzona powierzchnia wewnętrzna pompy hamulcowej.
 • Wyciek płynu hamulcowego przez połączenia.
 • Wyciek płynu z zacisków hamulcowych.
 • Wyciek płynu hamulcowego z przewodów elastycznych.
 • Za niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym.
 • Zbyt duży skok jałowy pedału.
 • Poluzowane śruby/nakrętki mocujące pompę hamulcową.
 • Usterka pompy hamulcowej.
Układ hamulcowy zapowietrzony.
 • Za niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym.
 • Uszkodzone uszczelki gumowe pompy hamulcowej.
 • Nieszczelne przewody hamulcowe.
Ograniczony skok pedału.
 • Otwory doprowadzające płyn do pompy hamulcowej zatkane przez zanieczyszczenia.
Słabe działanie hamulców.
 • Wyciek płynu hamulcowego z zacisków.
 • Nie działa prawidłowo siłownik wspomagania układu hamulcowego.
 • Zatarty lub zakleszczony jeden lub więcej tłoczków w zaciskach.
 • Założone zostały nowe klocki lub szczęki i jeszcze nie ułożyły się. Potrzebny jest czas na ułożenie się nowych części na bębnie lub tarczy hamulcowej.
 • Usterka pompy próżniowej lub zaworu sterującego
Hamulce zablokowane również po zdjęciu nogi z pedału hamulca.
 • Spęczniało lub rozmiękczone pierścienie gumowe na skutek zetknięcia z naftą, benzyną itp.
 • Zatarte tłoczki zacisków lub cylinderków powodują, że okładziny ocierają stale o tarcze hamulcowe, lub bębny.
Pedał opada do podłogi z małym oporem
 • Niski poziom lub brak płynu w zbiorniczku pompy głównej, spowodowany nieszczelnością tłoczków zacisków, poluzowaniem, uszkodzeniem lub odłączeniem przewodów hamulcowych. Należy sprawdziæ cały układ hamulcowy i w razie potrzeby usunąæ usterki.
 • Usterka pompy hamulcowej.
¦ciąganie samochodu podczas hamowania.
 • Zatarty tłok jednego z zacisków.
 • Metalowy przewód hamulcowy zgnieciony lub zatkany.
 • Nieszczelne uszczelki tłoka jednego z zacisków lub cylinderków powodują zalanie płynem okładzin ciernych i zmniejszenie współczynnika tarcia.
 • Nadmierne zużycie okładziny klocka lub tarczy hamulcowej z jednej strony pojazdu.
Klocki hamulcowe lub okładziny szczęk ocierają się stale o tarcze hamulców lub wyczuwalne są drgania pedału podczas hamowania
 • Zatarty tłok pompy hamulcowej.
 • Płyn nie może cofnąæ się przez pompę do zbiorniczka z powodu zanieczyszczenia otworu doprowadzającego płyn.
 • Bicie tarczy hamulca.
Hamulce pulsują podczas hamowania.
 • £ożyska kół niewłaściwie wyregulowane lub wymagają wymiany.
 • Zacisk nie przesuwa się właściwie z powodu nieprawidłowego założenia lub zakleszczenia. Wymontowaæ i sprawdziæ.
 • Usterka tarczy hamulcowej. Wymontowaæ tarczę i sprawdziæ bicie poosiowe i równoległośæ powierzchni.W razie potrzeby przetoczyæ powierzchnię tarczy lub wymieniæ ją na nową.
 • Normalne działanie układu ABS. Jeżeli samochód nie jest wyposażony w ABS patrz poprzednie punkty.
Włączenie hamulca wymaga nadmiernej siły.
 • Spęczniało pierścienie gumowe z powodu zastosowania niewłaściwego płynu hamulcowego.
 • Zatarcie tłoka w pompie hamulcowej.
 • Niewłaściwe działanie serwa hamulców.
Hamulce piszczą.
 • Nieodpowiedni materiał okładziny.
 • Tarcza hamulcowa obraca się nierównolegle do obudowy zacisku.
 • Hamulce zanieczyszczone.
 • Zbyt twardy materiał tarczy hamulcowej.
Klinowe zużycie okładzin klocków.
 • Tarcza hamulcowa obraca się nierównolegle do obudowy zacisku.
 • Skorodowane obudowy zacisków.
Hamulec postojowy nie działa skutecznie
 • Mechaniczny układ połączeñ hamulca postojowego lub szczęki są nieprawidłowo ustawione. Dokonaæ stosownej regulacji.
 • Zużyte szczęki hamulca postojowego.
 • Szczęki hamulca postojowego nasiąknięte olejem lub płynem hamulcowym.
 • Zatarta jedna z linek w pancerzu.