Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Układ wydechowy

Układ wydechowy

Układ wydechowy składa się z kolektora wydechowego, przedniej rury wydechowej i dwóch tłumików dżwięku (środkowego i końcowego). Wszystkie te części są połączone ze sobą śrubami mogą być wymieniane pojedynczo. Uwaga: Sprawdzić, czy uchwyty gumowe nie są porowate lub w inny sposób uszkodzone i ewentualnie wymienić. Przy wymianie części układu wydechowego należy jednocześnie wymienić przynależne do nich pierścienie gumowe, lub ograniczniki gumowe oraz nakrętki samozakleszczające.

Demontaż i montaż układu wydechowego

Demontaż

 • Samochód ustawić na kobyłkach.
 • Wszystkie śruby i nakrętki układu spryskać środkiem rozpuszczającym rdzę i pozostawić na jakiś czas.
 • Trudno dające się oddzielić części można podgrzać palnikiem. Przed tym osłonić podłogę azbestem. Uwaga: Nie pracować palnikiem w pobliżu zbiornika paliwa.
 • Odkręcić przednią rurę wydechową od kolektora.
 • Dla podparcia układu wydechowego włożyć podkładkę drewnianą.

 • Odkręcić boczny wspornik rury wydechowej

 • Pierścienie gumowe odczepić hakiem wykonanym we własnym zakresie. Zdjąć układ wydechowy.

Montaż

Przed montażem układu wydechowego sprawdzić, czy kołnierz kolektora nie jest zdeformowany i ewentualnie wyprostować.

 • Skompletować nowy układ wydechowy; lekko dociągnąć zacisk i kołnierz łączący.
 • Sprawdzić pętle trzymające i zaciski oraz przynależne do nich śruby z łbem sześciokątnym l nakrętki l ewentualnie wymienić.
 • Złączki rurowe oczyścić z nagaru ściernym papierem lub szczotką drucianą. Dla ułatwienia póżniejszego odkręcenia zaleca się posmarować śruby i nakrętki pastą zapobiegającą zapieczeniu w wysokiej temperaturze (np. Liqui Molly LM-508-ASC).
 • Układ wydechowy zawiesić na nowych pierścieniach.
 • ¦rodkowy tłumik dżwięku zawiesić na uchwytach gumowych przy belce nośnej tylnej osi.
 • Przy pomocy odpowiedniego haka zawiesić pierścienie gumowe tłumika końcowego.
 • Układ wydechowy ustawić tak w kierunku wzdłużnym, by ze wszystkich stron była zapewniona dostateczna odległość do nadwozia i tym samym jednakowe obciążenie pierścieni mocujących.
 • Nowe nakrętki przy połączeniu kołnierzowym do kolektora wydechowego dociągnąć przeciwległe, stopniowo zwiększając moment siły dociągania od 20 do 25 Nm.
 • Przy układach wydechowych ze sprężynowymi połączeniami kołnierzowymi nakrętki muszą być mocno dociągnięte. Sprężyny przy śrubach muszą być mocno ściśnięte. Na zakończenie odkręcić nakrętki do 3 obrotów. Uwaga: Przy dociąganiu nakrętek upewnić się. czy złączka stożkowa dobrze przylega. Rury wydechowe starszego typu z połączeniami tulipanowymi mogą być łączone z częściami nowszych układów wydechowych (wszystkie od 09.79) po usunięciu złączki. W przypadku układu z połączeniami kulo-wymi konieczna jest wymiana całej rury łączącej.
 • Końcowy tłumik przesunąć tak daleko do przodu, by strzemiączka na tłumiku, patrząc w kierunku jazdy, znajdowały się w odległości ca 10 mm przed uchwytami przy podłodze. Uwaga: Powyższe odnosi się tylko do póżniej montowanych końcowych tłumików dżwięku z połączeniem wtykowym pomiędzy środkowym i końcowym tłumikiem.
 • Założyć wspornik boczny tak, by nie był naprężony. ¦ruby do mocowania przy skrzyni biegów dociągnąć momentem 20 Nm.

 • Włączyć silnik i sprawdzić szczelność układu wydechowego.
 • Zdjąć samochód z kobyłek.

Wymiana końcówek tłumika dżwięku

 • Wymontować układ wydechowy.

 • Nowy tłumik położyć na starym układzie i zaznaczyć długość rury.
 • W odległości ca 80 Nm od oznakowania w kierunku tłumika oznaczyć długość rury wydechowej w drugim miejscu.
 • Rurę wydechową odciąć piłką przy drugim oznakowaniu. Uwaga: Głębokość osadzenie winna wynosić 70-80 mm.
 • Starą rurę wydechową oczyścić płótnem ściernym i nasunąć tłumik; przed tym na rurę nasunąć zacisk rurowy.
 • Przykręcić śrubę zaciskową z podkładami; nie dociągać.
 • Zamontować układ wydechowy. Po zawieszeniu kompletnego układu na pierścieniach gumowych dociagnąć połączenie kołnierzowe do kolektora wydechowego momentem 25 nM. Układ nie może mieć żadnych naprężeń.

Zabiegi obsługowe przy układzie wydechowym

Badanie wizualne

 • Ustawić samochód na kobyłkach.
 • Sprawdzić zamocowanie zacisków.
 • Przy pomocy latarki i lekkiego młotka sprawdzić stan instalacji.
 • Wymienić mocno zdeformowane rury wydechowe.
 • Sprawdzić, czy uchwyty gumowe nie są uszkodzone i ewentualnie wymienić.