Warsztat,  Zestawienie usterek MB z silnikami diesla

Zestawienie usterek układu elektrycznego

Objawy

Przyczyny

Akumulator rozładowuje się

 • Uszkodzony lub nieprawidłowo naprężony pasek klinowy alternatora.
 • Niski poziom elektrolitu lub rozładowany akumulator.
 • Poluzowane lub skorodowane zaciski przewodów akumulatora.
 • Alternator nie ładuje prawidłowo.
 • Poluzowane, zerwane lub uszkodzone przewody w obwodzie ładowania.
 • Zwarcie przewodów pojazdu, powodujące ciągły pobór prądu z akumulatora.
 • Wewnętrzne uszkodzenia akumulatora.
Lampka ładowania nie świeci po włączeniu zapłonu.
 • Przepalona żarówka.
 • Luźny lub skorodowany przewód masowy.
 • Rozładowany akumulator.
 • Przerwa pomiędzy prądnicą, wyłącznikiem zapłonu lub lampką kontrolną.
 • Zawieszone szczotki w szczotkotrzymaczu nie przylegają do pierścieni ślizgowych.
 • Przerwa w uzwojeniu wzbudzenia prądnicy.
Lampka ładowania nie gaśnie po uruchomieniu silnika.
 • Awaria alternatora lub obwodu ładowania.
 • Uszkodzony lub niewłaściwie naprężony pasek klinowy alternatora.
 • Nie działa regulator napięcia alternatora.
Lampka ładowania nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu.
 • Zwarcie diody dodatniej.
Rozrusznik nie obraca się po przekręceniu kluczyka.
 • Sprawdzić położenie dźwigni zmiany biegów (skrzynia automatyczna).
 • Wcisnąć sprzęgło (skrzynia mechaniczna).
 • Rozładowany akumulator.
 • Zmostkować zaciski “30” i “50”. Jeżeli teraz rozrusznik włączy się, uszkodzony jest wyłącznik zapłonu lub przewód łączący go z rozrusznikiem.
 • Nie podłączony przewód masowy.
 • Zabrudzone lub poluzowane styki na akumulatorze lub rozruszniku.
Rozrusznik obraca się powoli.
 • Uszkodzone uzwojenia wyłącznika elektromagnetycznego.
 • Rozładowany akumulator.
 • Zbyt gęsty olej zimą.
 • Poluzowane przewody.
 • Wypalony komutator.
 • Zużyte łożyskowanie wirnika.
Rozrusznik obraca się nie napędzając silnika.
 • Uszkodzone sprzęgło jednokierunkowe.
 • Uszkodzone zęby sprzęgła jednokierunkowego.
 • Uszkodzone zęby koła zamachowego.
Sprzęgło jednokierunkowe nie wyzębia się.
 • Zanieczyszczone sprzęgło.
 • Zanieczyszczony lub zardzewiały wałek wirnika.
 • Pęknięta sprężyna odpychająca w wyłączniku elektromagnetycznym.
 • Zanieczyszczony rdzeñ elektromagnesu

Rozrusznik obraca się mimo puszczeniu kluczyka.

 

 • Uszkodzony wyłącznik zapłonu.
 • Uszkodzony wyłącznik elektromagnetyczny.
Kontrolka zapłonu i/lub podgrzewaczy nie świeci po włączeniu zapłonu.
 • Uszkodzone żarówki kontrolek zapłonu i/lub podgrzewaczy.
 • Uszkodzony przekaźnik czasowy.
 • Awaria alternatora.
 • Usterka przewodów elektrycznych lub obsad żarówek zestawu przyrządów.
 • Awaria układu podgrzewania.