Instrukcja naprawy i obsługi MB z silnikami Diesla,  Warsztat

Zasada działania silnika wysokoprężnego

Zasada działania silnika wysokoprężnego

W silniku wysokoprężnym powietrze zostaje zassane do cylindrów i tam sprężone, wskutek czego temperatura w cylindrach wzrasta powyżej temperatury zapłonu oleju napędowego. W momencie, gdy tłok znajduje się tuż przed zewnętrznym zwrotnym położeniem (ZZP) do sprężonego powietrza o temperaturze ca 600 C wstrzyknięty zostaje olej napędowy i następuje samoczynny zapłon oleju. W przypadku bardzo zimnego silnika sprężenie powietrza nie zapewni temperatury zapłonu i wtedy konieczne będzie podgrzanie silnika. W każdej komorze wirowej znajduje się świeca żarowa służąca do podgrzania komory spalania. Napięcie do świecy żarowej doprowadzane jest poprzez przekaźnik czasowy instalacji podgrzewania silnika. Pompa wtryskowa zasilana jest przez mechaniczną pompę paliwową. Pompa ta tłoczy paliwo do pompy wtryskowej, w której wytworzone zostaje wysokie (100-125 bar) ciśnienie umożliwiające wtrysk paliwa. Jednocześnie regulator w pompie wtryskowej reguluje wielkość dopływu paliwa stosownie do włączeń pedału przyspieszenia. W odpowiednich momentach paliwo doprowadzane jest do komory wstępnej danego cylindra poprzez zawory wtryskowe. Kształt komory wstępnej lub wirowej powoduje, że zassane powietrze zostaje podczas suwu sprężania wprawione w odpowiedni ruch wirowy, w wyniku którego powstaje optymalna mieszanka powietrza I paliwa. Przed dojściem do pompy wtryskowej paliwo przepływa przez filtr, w którym zatrzymana zostaje woda i zanieczyszczenia. Pompa wtryskowa napędzana jest wałem korbowym poprzez podwójny łańcuch. Zależnie od modelu silnik może byæ wyposażony w pompę wtryskową z oddzielnym układem smarowania, wymagającą okresowego przeglądu względnie w pompę wtryskową smarowaną olejem silnikowym przez otwór w wale rozrządu poprzez watek Kola pośredniego, co zapewnia smarowanie wszystkich części ruchomych; pompa ta nie wymaga obsługi. W nowszych modelach silnik wysokoprężny wyłączany zostaje zaworem podciśnieniowym, odcinającym dopływ paliwa po przekręceniu kluczyka zapłonowego w położenie “O”, W zaworze tym wytwarzane jest podciśnienie przez pompę podciśnieniową przez cały czas pracy silnika. Wyłączenie silnika powoduje dopływ powietrza do urządzenia podciśnieniowego, w wyniku czego następuje zwolnienie drążka regulacyjnego. W wypadku systemu podciśnienia silnik można włączyæ dźwignią wyłączającą przy pompie wtryskowej.